september 14, 2017 Politeia

Beste leden (en andere geïnteresseerden!), Met veel trots nodigen wij jullie hierbij uit voor het eerste kantoorbezoek van Politeia van het academische jaar. Op 21 September zullen wij met een groep studenten een bezoek brengen aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Om 10:00 uur zullen wij ontvangen worden en een kantoorprestatie krijgen, waarna we een door twee advocaten van Pels Rijcken geleide workshop met het thema Openbaarheid van Bestuur zullen krijgen. Daarna zullen we door Pels Rijcken getrakteerd worden op een lunch. We zullen naar schatting iets na 13:00 weer in Utrecht zijn. Dus ben jij een gemotiveerde masterstudent of…

augustus 30, 2017 Politeia

Komende 13 september is het weer zover, de wissel-ALV! Deze zal plaatsvinden vanaf 19:30 uur in de raadzaal bij ASP 200 van de Universiteit Utrecht. Uiteraard wordt dan ook het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Het aankomende en huidige bestuur zouden het erg leuk vinden als zoveel mogelijk leden het f.t. succes komen wensen en het h.t. komen uitzwaaien! Na afloop zal nog gezellig een borrel worden gedaan om te proosten op het nieuwe jaar. Kortom: Wissel-ALV 13 september vanaf 19:00 uur Raadszaal ASP 200 UU

juni 22, 2017 Politeia

Hedendag presenteren wij vol trots het future tempore Bestuur XXXII, oftewel het 32e kandidaatsbestuur der Studievereniging Politeia: Lars Frietman – Praeses Hilde Leijenhorst – Vice-praeses Enzo van Exter – ab Actis Lisanne Meijerhof – Commissaris Externe Esther Talal – Fiscus We wensen jullie een prachtig bestuursjaar toe! Veel succes!  

juni 15, 2017 Politeia

Politeia is op zoek naar nieuwe, enthousiaste commissieleden voor alle commissies! Wij zijn op zoek naar leden voor de Activiteitencommissie, de Promotiecommissie, de ‘Statig’commissie, de Studiereiscommissie en de Kascommissie. Activiteitencommissie De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de inhoudelijke activiteiten. Zo organiseert deze commissie symposia, lezingen en modulen. Natuurlijk mogen ook kantoorbezoeken niet ontbreken. Als je een vinger in de pap wilt hebben voor de inhoudelijke invulling van ons jaar, zien we graag je input tegemoet! Promotiecommissie Deze commissie is verantwoordelijk voor de promotie van Politeia en de verschillende activiteiten. Daarnaast verzorgt deze commissie een aantal keer per jaar…

juni 15, 2017 Politeia

Beste Politeianen, Ter gelegenheid van het lustrum van onze vereniging wordt op dinsdagavond 20 juni een lezing gehouden over het handhavingsrecht. Sprekers zijn mevrouw Buijze, assistent-professor Bestuursrecht, en mevrouw Arnolds, juriste handhavingsrecht bij de gemeente Utrecht. De lezing duurt van 20.00 tot 21.30 en vindt plaats in de Senaatszaal, op de eerste verdieping van het Academiegebouw. Gaat jouw hart sneller kloppen van de woorden sanctie en openbare orde, vergeet dan niet om deze lezing in je agenda te zetten. Als je van plan bent om te komen, dan kun je bij het facebookevenement aangeven dat je ‘gaat’ en het onderstaande…

mei 11, 2017 Politeia

  Op donderdag 15 juni brengt Politeia om 12.00u een bezoek aan de gemeente Utrecht. Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Voor het goede verloop van alle zaken die betrekking hebben op de gemeente als geheel heeft de gemeente ruim 4000 medewerkers in dienst. Als aankomend jurist is het van groot belang om te weten wat de mogelijkheden en kansen zijn bij een grote werkgever zoals de gemeente Utrecht. Tijdens deze informatieve middag zal er een rondleiding worden gegeven waarbij uitgebreid wordt toegelicht wat een jurist bij de gemeente Utrecht doet en wat er welke werkzaamheden kunnen…

april 26, 2017 Politeia

Op donderdag 18 mei 2017 vindt de lezing van Politeia plaats met als onderwerp het gelijkheidsbeginsel! Dit beginsel maakt onderdeel uit van de tak rechtstheorie binnen de afdeling SBR. Tijdens de lezing zullen mw. Elaine Mak en mw. Janneke Gerards spreken. De lezing zal met name gaan over de manier waarop rechters zouden moeten omgaan met zaken als ongelijke behandeling of discriminatie. Daarnaast zal de lezing betrekking hebben op het grensvlak tussen rechterlijke toetsing en gelijkheid, met een Europeesrechtelijke dimensie. De lezing zal aanvangen om 19.00 uur. De lezing zal plaatsvinden in de Toon Peterszaal op Achter Sint Pieter. Aanmelden…

april 20, 2017 Politeia

Vacature bestuur 2017 – 2018 Hoewel het huidige collegejaar wellicht nog wel even lijkt te duren, komt het nieuwe collegejaar toch steeds dichterbij. Dit betekent dat Politeia op zoek is naar vijf talenten die de vereniging volgend studiejaar gaan besturen. Een bestuursfunctie binnen Politeia is parttime en duurt een jaar. Als bestuurder van Politeia krijg je de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen naast je studie, verantwoordelijkheid te nemen in een professionele context en contacten met mensen uit de praktijk te leggen. Dit alles krijgt vorm binnen onze gezellige en hechte studievereniging voor staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. Uiteraard staat er…

april 12, 2017 Politeia

Op woensdag 3 mei zal studievereniging Politeia een bezoek brengen aan de Centrale Raad van Beroep. De CRvB is een van de drie hoogste bestuursrechters van Nederland. Ook oordeelt de Raad in hoger beroep over sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. We zullen deze dag een aantal zittingen bijwonen, waarvan de eerste om 9.30 begint. Ben jij benieuwd hoe CRvB zaken in hun werk gaan? Meld je dan snel aan door het formulier in te vullen. Let op: we kunnen maar een maximum van 10 deelnemers meenemen. We hopen je op 3 mei te mogen ontvangen voor een uiterst interessante…

april 5, 2017 Politeia

Bouwrecht is een onderwerp waarmee de samenleving is doordrenkt. Elk gebouw waar je tegenaan kijkt moet middels allerlei regels en processen gereguleerd gebouwd worden en dat maakt het een prachtig complex rechtsonderwerp. Daarbij valt niet alleen te denken aan het bestuursrechtelijke aspect.maar ook een zeer dynamisch civielrechtelijk aspect. Heb jij je altijd al afgevraagd hoe dit nu precies zit, of overweeg je wellicht een toekomst in het bouwrecht, kom dan naar de lezing op 20 april van Politeia, in samenwerking met de organisatie van de Masterclass Bouwrecht van de Universiteit. Hierbij zal er uitgebreid worden toegelicht op de Masterclass en…