Beschermheer

Beschermheer

Als dank voor zijn jarenlange steun, inzet en betrokkenheid bij Studievereniging Politeia hebben wij in 2019 besloten om prof. mr. Rob Widdershoven te benoemen tot Beschermheer van Politeia. Rob heeft zich al jarenlang hardgemaakt voor de vereniging. Zo heeft hij, na een periode van inactiviteit, ervoor gezorgd dat Politeia er weer bovenop kwam en weer een actieve vereniging werd. Daarnaast hebben de verschillende besturen van Politeia altijd veel kunnen bouwen op het advies en de betrokkenheid van Rob bij de vereniging.

Prof. mr. Widdershoven heeft de studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit Utrecht en is hier in 1989 ook gepromoveerd. Op dit moment is hij nog verbonden aan de Universiteit Utrecht als Hoogleraar Europees Bestuursrecht bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht. Daarnaast is hij op dit moment onder andere nog actief als bestuursrechtelijke advocaat-generaal bij de Raad van State en raadsheer-plaatsvervanger van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van de Centrale Raad van Beroep.