Statigblog De Burger en de Overheid: Burgerparticipatie in het Regeerakkoord

De Burger en de Overheid: Burgerparticipatie in het Regeerakkoord

Hoe verkleinen we de kloof tussen burger en overheid? De laatste jaren is de roep om meer betrokkenheid van de burger bij het (lokale) bestuur gegroeid. Initiatieven als G1000, waarbij een gelote groep burgers aan zet is, proberen een alternatief te bieden voor de representatieve democratie. De discussie die door dergelijke initiatieven wordt gevoed, heeft …

Read Article Read More

Statigblog Bezoek aan de Raad van State

Bezoek aan de Raad van State

Heb jij altijd al interesse gehad in bestuursrecht, dan kan je het bezoek aan de hoogste algemene bestuursrechter van het land niet missen! Op dinsdagochtend 21 februari a.s. gaan we de Raad van State bezoeken. Het bezoek vangt aan om kwart over 9 en zal tot ongeveer 12 uur duren. In dit bezoek kan je …

Read Article Read More

Statigblog Lezing: Haalt de universiteit 2040? Door de rector Bert van der Zwaan

Lezing: Haalt de universiteit 2040? Door de rector Bert van der Zwaan

Beste leden, Middels dit bericht wensen we jullie op de hoogte te stellen van de lezing aankomende donderdag, vanuit de universiteit. Met veel plezier sturen wij u hierbij de uitnodiging met het programma voor de lezing ‘Haalt de universiteit 2040?’ door de rector Bert van der Zwaan op donderdag 2 februari a.s. Datum: 2 februari …

Read Article Read More

Statigblog Symposium Waterrecht – Wateroverlast en Dijkdoorbraken

Symposium Waterrecht – Wateroverlast en Dijkdoorbraken

Ken jij het belang van het waterrecht? Het komt weinig aan bod tijdens ons curriculum, maar het waterrecht is een actueel en belangrijk onderwerp. Zeker gezien het feit dat Nederland grotendeels onder de zeespiegel ligt en dat het niveau van de zeespiegel gestaag blijft stijgen, is het nu meer dan ooit belangrijk om te weten …

Read Article Read More