SBR Corona talks

SBR Corona talks

De coronacrisis heeft een grote impact op onze levens. Als de jurist van morgen is het belangrijk om na te denken over de vraag welke invloed deze crisis heeft op onze democratie en rechtsstaat. Ook is het belangrijk om na te denken over de juridische basis van de genomen maatregelen: wat kan de overheid wel en niet? En waarom? De afdeling staats- en bestuursrecht & rechtstheorie van de UU en studievereniging Politeia slaan de handen ineen en zijn met het volgende initiatief gekomen: de SBR Corona Talks. Om de week zullen online sessies worden georganiseerd in het Team ‘SBR Corona Talks’ van het digitale vergaderprogramma MS Teams. Tijdens de sessies kan op een zeer informele wijze(!) worden gesproken over thema’s die raakvlak hebben met het staats- en bestuursrecht en de coronacrisis. Pak dus snel een drankje en kom met ons meepraten!
Om deel te nemen aan de sessies dien je lid te worden van het Team ‘SBR Corona Talks’. Je kunt lid worden van het Team door te klikken op de volgende link:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa21b3c9054a9449aa102361291b01484%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=f28c316e-9f37-4f20-a34e-14fe41702dac&tenantId=d72758a0-a446-4e0f-a0aa-4bf95a4a10e7 .
De volgende sessie staat gepland op vrijdag 15 januari van 16:00 uur tot ongeveer 17:00 uur en zal gaan over de invloed van de coronapandemie op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Deelname is geheel vrijblijvend en voorbereiding is niet nodig. In de MS Teams omgeving zal verdere informatie (waaronder de te behandelen stellingen) met jullie worden overlegd.

Eventuele vragen kunnen worden gemaild naar het volgende mailadres: t.barshini@uu.nl.