Bestuur 2015-2016 gezocht

Bestuur 2015-2016 gezocht

Hoewel het wellicht nog lang lijkt te duren, komt het nieuwe collegejaar toch al dichtbij. Dat betekent dat Politeia weer op zoek gaat naar 5 nieuwe talenten die volgend jaar onze prachtige vereniging gaan besturen. De officiële overdracht zal plaatsvinden op de ALV halverwege september, maar gedurende de zomer moet een aantal zaken al goed worden voorbereid en worden overgedragen, zodat de nieuwe bestuursleden goed zijn voorbereid op hun bestuursjaar.

Een bestuursfunctie binnen Politeia is parttime en duurt een jaar. Er vindt wekelijks een bestuursvergadering plaats. Gedurende het bestuursjaar krijg je de unieke kans om jezelf verder te ontwikkelen. Een bestuursfunctie binnen Politeia biedt je de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen naast je studie, verantwoordelijkheid te nemen in een professionele context en om contacten te leggen met mensen uit de praktijk. Dit alles krijgt vorm binnen onze gezellige en hechte studievereniging voor staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. Dus voor de enthousiaste bachelorstudent of de inmiddels doorgewinterde masterstudent geldt: twijfel niet, maar solliciteer! Je gaat een onvergetelijk jaar beleven. Vermeldenswaardig is ook dat Politeia volgend jaar haar 30-jarige bestaan viert. Wie wil er nu geen deel uitmaken van het Politeia-bestuur tijdens zo’n prachtige mijlpaal? Nog een extra reden om te solliciteren dus!

Praeses
De Praeses is het gezicht van Politeia. Je vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en naar buiten. Je bent (samen met de andere bestuursleden) verantwoordelijk voor het uitzetten en uitdragen van de grote lijnen waarlangs Politeia zich zal ontwikkelen. Daarnaast creëer en onderhoud je een sfeer waarbinnen leden van het bestuur en de commissies van Politeia optimaal kunnen functioneren. Concrete taken zijn het onderhouden van contacten met de Universiteit, de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en andere studieverenigingen, het voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en het houden van een overzicht over de activiteiten van Politeia. Daarnaast ben je samen met de Commissaris Extern verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren en het leggen van contacten met nieuwe sponsoren.

Vice-Praeses
De Vice-Praeses is de rechterhand van de Praeses. Je bent verantwoordelijk voor alle inhoudelijke activiteiten van Politeia en in samenwerking met de Praeses voor de vertegenwoordiging van het bestuur. Concrete taken zijn het opzetten van inhoudelijke activiteiten, het geven van leiding aan de Inhoudelijke Activiteitencommissie en het vervangen van de Praeses in geval van diens afwezigheid.

ab Actis
De ab Actis is het aanspreekpunt binnen de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van alle correspondentie, voor de promotie van Politeia en voor de sociale activiteiten. Concrete taken zijn onder andere het bijhouden van de ledenmail en het ledenbestand, het versturen van de ledenmails, het versturen van uitnodigingen voor nieuwe leden, het notuleren bij vergaderingen en het bijhouden van de aanmeldingen voor alle activiteiten. Daarnaast ben je als voorzitter van de Promotiecommissie verantwoordelijk voor de promotie van Politeia en haar activiteiten.
 
Fiscus
De Fiscus is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Concrete taken zijn het opstellen en bijhouden van de begroting, het verrichten van betalingen en het beheren van de financiële administratie van de vereniging. Daarnaast ben je als voorzitter van de Studiereiscommissie verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis.

Commissaris Extern(e)
De Commissaris Extern(e) is het aanspreekpunt voor externe partijen. Je bent verantwoordelijk voor het sponsorbeleid van Politeia en de organisatie van kantoorbezoeken en andere activiteiten in samenwerking met sponsoren. Concrete taken zijn het onderhouden van de contacten met bestaande sponsoren en het leggen van contacten met nieuwe sponsoren, het opstellen van de sponsorbrochure en het opstellen van de sponsorcontracten. Daarnaast ben je als voorzitter van de Statig-commissie en hoofdredacteur van de Statig verantwoordelijk voor ons prachtige ledenblad.

Als je vragen hebt over een specifieke functie, dan kun je uiteraard rechtstreeks contact opnemen met het betreffende bestuurslid. Bij algemene vragen kun je contact opnemen met de Praeses.

Wychand Kraaij (Praeses): +31 6 30 29 61 28

Leonie Konijn (Vice-Praeses): +31 6 38 74 37 12

Mel Bontje (ab Actis): +31 6 23 20 22 81

Daan Elings (Fiscus): +31 11 12 64 13

Kim Pham (Commissaris Externe): +31 6 48 16 57 20

Als je je aan wilt melden, verzoeken we je een e-mail te sturen, inclusief motivatiebrief en CV, naar bestuur@studieverenigingpoliteia.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie bestuur Politeia’. Geef duidelijk aan waarom jij de kandidaat bent die wij zoeken en vermeld tevens naar welke functies je voorkeur uitgaat (eerste en tweede keus). De deadline voor aanmelding is woensdag 13 mei. Daarna zullen er individuele sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

We zien je aanmelding met veel belangstelling tegemoet!