HALV

HALV

Woensdag 25 maart zal de HALV plaatsvinden. Tijdens de HALV zal het bestuur haar halfjaarlijkse stukken presenteren.  Tevens zal er een voorstel worden gedaan om de statuten te wijzigen. De statutenwijziging zal o.a. betrekking hebben op het quorumvereiste als neergelegd in artikel 29 van de Statuten der Utrechtse studievereniging Politeia voor Staats- en Bestuursrecht. Voor leden zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

De HALV zal plaatsvinden van 19.30u tot 20.30u in Drift 13, lokaal 004 te Utrecht.