Lezing samenvoeging hoogste bestuursrechters

Lezing samenvoeging hoogste bestuursrechters

Op 13 november 2014 zullen prof. mr. B.J. van Ettekoven en prof. mr. B.J. Schueler spreken over de samenvoeging van de hoogste bestuursrechters.

In het regeerakkoord is te lezen: ‘De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het rechtsprekend gedeelte wordt samengevoegd met de CRvB en het CBb.’ De gedachte achter de samenvoeging is de wens om uit het oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak te komen tot een concentratie van de bestuursrechtspraak.

Wil jij meer weten over de samenvoeging, dan ben je van harte welkom! De lezing zal plaatsvinden op 13 november aanstaande om 19.00 uur. De locatie is Drift 13 in zaal 003. Na afloop van de lezing zal de ledenborrel volgen, deze zal rond 21.00 uur aanvangen en vindt plaats in Lokaal Negen, Trans 7.

Je kunt je inschrijven door de volgende gegevens naar activiteiten@studieverenigingpoliteia.nl te sturen:

– Naam

– Email

– Mobielnummer