Module rechtswetenschappelijk onderzoek

Module rechtswetenschappelijk onderzoek

Wat is rechtswetenschappelijk onderzoek? Is de rechtswetenschap eigenlijk wel een ‘echte’ wetenschap? Welke onderwerpen en vragen staan in het huidige juridische onderzoek centraal? Welke onderzoeksmethoden gebruiken rechtswetenschappers? Hoe gaat multidisciplinair onderzoek in zijn werk? Welke dilemma’s ondervinden rechtswetenschappers tijdens hun onderzoek?

Wie zich tijdens zijn academische opleiding tot jurist dit type vragen herhaaldelijk heeft gesteld, wordt aangeraden zich in te schrijven voor een nieuwe module over de ins en outs van rechtswetenschappelijk onderzoek. Binnen het basiscurriculum van de opleiding Rechtsgeleerdheid komen de studenten niet of slechts sporadisch in rechtstreeks contact met de praktische kant van het juridisch onderzoek. Dat is jammer, want veel studenten in de bachelor Rechtsgeleerdheid hebben (een grote) belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek. Deze module is een idee van Hilke Grootelaar, promovenda Rechtspleging en Conflictoplossing en ULC-Tilia-voorzitter Ferry de Jong en staat open voor studenten van ULC-Tilia, ULC-Sirius en leden van studievereniging Politeia.

Doel Het mes snijdt in deze module aan twee kanten. Niet alleen biedt een dergelijke opzet studenten die zich daarvoor interesseren de mogelijkheid om beter vertrouwd te raken met wat rechtswetenschappelijk onderzoek doen betekent, met enkele onderzoeksthema’s die op dit ogenblik binnen de rechtswetenschap belangrijk worden gevonden, en met de grote verscheidenheid aan onderzoeksmethoden die binnen de rechtswetenschap worden toegepast. Ook wordt aldus aan onze promovendi – de toekomstige dragers van de beoefening der rechtswetenschap – een podium verschaft waarop zij aan een geïnteresseerd gehoor het onderwerp van hun onderzoek, de centrale onderzoeksvragen en de daarbij passende methodologie kunnen presenteren.

Opzet De module bestaat uit in totaal zes bijeenkomsten van steeds anderhalf uur (zie schema hieronder, locatie wordt nog bekendgemaakt). Tijdens de eerste zes bijeenkomsten worden door zes verschillende promovendi uit het Departement Rechtsgeleerdheid presentaties verzorgd over hun promotieonderzoek. De promovendi houden zich bezig met uiteenlopende onderwerpen uit verschillende rechtsgebieden en gebruiken uiteenlopende onderzoeksmethoden. Deelnemende studenten bereiden vervolgens zelf vragen voor aan de hand waarvan in het laatste half uur van iedere bijeenkomst een gestructureerde discussie met de onderzoekers plaatsvindt. Na afloop van de zesde bijeenkomst vindt een afrondende bespreking plaats.

Als je wilt deelnemen aan deze module graag een e-mail sturen aan c.d.e.vangoch@students.uu.nl

Data bijeenkomsten:

1.        13 januari            19.00-20.30          mr. Ellen Gijselaar                   Strafrecht
2.        10 februari           19.00-20.30          mr. Reyer Baas                        Rechtspleging
3.        9 maart                 19.00-20.30          mr. Lukas van den Berge      Rechtsfilosofie
4.        13 april                 19.00-20.30          mr. Elbert de Jong                   Privaatrecht
5.        11 mei                  19.00-20.30          mr. Pauline Phoa                     Law & Literature
6.        15 juni                  19.00-21.30          mr. Daphina Misiedjan           Waterrecht

Locatie bijeenkomsten: JKH 2-3, zaal 019.