Nieuw e-mailadres

Nieuw e-mailadres

Vanaf heden zullen wij te bereiken zijn via een nieuw e-mailadres. Het oude adres zal ook nog werken, echter zullen de mails die hierop binnen komen geforward worden naar onze nieuwe inbox. Daarbij zijn er nog een tweetal nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen. Er is een apart e-mailadres voor de activiteitencommissie en de ‘Statig’commissie.

Dus voortaan zijn wij te bereiken via:

Studievereniging Politeia
bestuur@studieverenigingpoliteia.nl

Activiteiten Commissie
activiteiten@studieverenigingpoliteia.nl

‘Statig’ Commissie

statig@studieverenigingpoliteia.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur 2012-2013