Statig blog 1: Koning Willem IV?

Statig blog 1: Koning Willem IV?

14b6c0ef-fa62-49a0-a3c4-057136a0b718_WA2

Door: Mel Bontje

Wekelijks zal er op deze blog een bericht verschijnen. Als nieuw lid van de ‘Statig’ commissie heb ik de eer om het spits af te bijten.

Op 30 april vindt de inhuldiging plaats van koning Willem-Alexander. Onze nieuwe koning zal niet regeren onder de naam koning Willem IV. De naam Willem is de naam die door alle voorgaande mannelijke staatshoofden van Nederland gedragen werd. Koning Willem-Alexander breekt de traditie door niet te regeren onder de naam koning Willem IV. Het Nederlandse Koninklijkhuis is het Huis van Oranje Nassau.[1] De naam Willem werd door de voormalige koningen gedragen ter ere van Willem van Oranje ‘Vader des Vaderlands’.[2]

Waarom wordt er niet gekozen om de traditie voort te zetten en te regeren onder de naam Willem? [more…]Traditioneel gezien zou het mooi zijn om de naam Willem aan te houden. Echter wanneer we onze aandacht vestigen op de koning die het laatst regeerde onder de naam Willem, kan er gesteld worden dat dit niet de meest populaire koning was. Koning Willem III wilde vanwege de grondwetherziening van 1848 afstand doen van erfopvolging. Later zou hij toch koning worden, hij was staatshoofd van 1849 tot 1890. Willem III was berucht vanwege zijn explosieve karakter, dit leverde hem de bijnaam ‘Koning Gorilla’ op.[3] Eveneens was koning Willem III verantwoordelijk voor de Luxemburgse kwestie, een conflict waardoor voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een kabinet ten val kwam.

Koning Willem II was staatshoofd van 1840 tot 1849. Wanneer we kijken naar de geschiedenis van koning Willem II, dan is opmerkelijk dat deze koning zich in 1830 kandidaat stelde als staatshoofd van België. Dit nadat België niet binnen het koninkrijk gehouden kon worden. Dit zorgde ervoor dat koning Willem II zich een tijd niet in Nederland kon vertonen.[4]

Zijn voorganger was koning Willem I, deze koning regeerde als staatshoofd van 1813 tot 1840. Deze koning zorgde voor problemen in de staatsfinanciën, omdat hij zich verzette tegen de onafhankelijkheid van België.[5]

Misschien hebben de voorgaande Willems het te bont gemaakt en is er daarom gekozen om traditie te breken. Of misschien vindt onze toekomstige koning de naam Willem-Alexander simpelweg mooier. Dit alles weten we niet. Wat we wel weten is dat het mannelijke geslacht na meer dan 100 jaar weer de kans krijgt zijn beste kant op de troon te tonen.

Door Mel Bontje


[1] http://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/geschiedenis/

[2] http://www.vernoeming.nl/koning-willem-alexander-of-koning-willem-iv

[3] G. Marlet, ‘Willem III: olifant in porseleinkast’ Trouw 29 januari 2013

[4] E. Grooten, ‘Koning Willem II liet liberale Grondwet van 1848 schrijven’ http://www.innl.nl/person/657/nl

[5] http://www.parlement.com/id/vg09llxqm0r4/koning_willem_i_koning_willem_frederik