Statig blog 8: Online kansspelen

Statig blog 8: Online kansspelen

Door: Mel Bontje

Tegenwoordig hoef je niet per se naar het casino om te gokken. Het internet staat vol met online casino’s. Op dit moment staat de Wet op kansspelen niet toe dat vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Het is dus op dit moment niet mogelijk om in Nederland via het internet kansspelen aan te bieden, dit terwijl er dagelijks door duizenden Nederlanders online gegokt wordt. Staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en Weekers (Financiën) willen hier verandering in brengen. Vanaf 1 januari 2015 moet het mogelijk zijn om met een vergunning online kansspelen aan te bieden in Nederland.[1] [more…]

De Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand zullen gewijzigd moeten worden om het aanbieden van online kansspelen mogelijk te maken. De wetswijziging geeft gehoor aan het regeerakkoord van de regering Rutte-Asscher. In het regeerakkoord is opgenomen dat het kansspelbeleid wordt gemoderniseerd.[2] De wetswijziging zal naast het mogelijk maken om online kansspelen aan te bieden bij moeten dragen om spelers bewust te maken van van de risico’s van kansspelverslavingen. Nederland telt zo’n 8,7 miljoen recreatieve spelers, 92.000 risicospelers en 20.300 probleemspelers van kansspelen.[3] De wetswijziging zal de vergunninghouder verplichten een verslavingstest aan te bieden en bij te dragen aan een in te stellen verslavingsfonds. Er zal ook een landelijk register van spelers met verslavingsproblemen komen. Als een speler wordt opgenomen in het register kan hij of zij minstens zes maanden niet deelnemen aan kansspelen via het internet.[4]

Wanneer er een kansspel wordt gespeeld zal er kansspelbelasting betaald moeten worden. Wanneer op 1 januari 2015 in Nederland online kansspelen aangeboden worden zal er 20 procent kansspelbelasting op het bruto spelresultaat betaald moeten worden. Aangezien schattingen van de omvang van de markt voor online kansspelen in Nederland uiteen lopen van 140 miljoen euro tot 800 miljoen euro, zou de wetswijziging kunnen zorgen voor een leuk extraatje in de schatkist. [5]

 

 


[1] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/05/22/kansspelen-online-in-toekomst-mogelijk.html

[2] Memorie van Toelichting Kansspelen op Afstand.

[3] Intraval, Gokken in kaart. Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland, 2011.

[4] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/05/22/kansspelen-online-in-toekomst-mogelijk.html

[5] Memorie van Toelichting Kansspelen op Afstand.