Statig blog 2: De superprovincies

Statig blog 2: De superprovincies

Door: Javier Crijnen

Wekelijks zal er op deze blog een bericht verschijnen. Als nummer twee in de reeks bespreek ik hoe mijn geboorteprovincie en de provincie waar ik nu woon één gaan worden.

Als Amsterdammer maakte ik het al eens mee hoe mij geliefde stadsdeel Westerpark opging in een ‘superstadsdeel’ genaamd West. Alle ophef en bezwaren die, voornamelijk vanuit Westerpark, werden gemaakt kon het stadsbestuur niet op andere gedachten brengen. Het gevolg was een schitterend pand dat zo goed als leeg is komen te staan. Verder heeft de buurt de fusie niet echt meegekregen en het bevreesde verlies van identiteit bleek ongegrond.[more…]

Nu wordt er gesproken over een andere bestuurlijke fusie. Noord-Holland, Flevoland en Utrecht moeten samengevoegd worden tot één superprovincie, ´ Een van de doelstellingen is (…) om het middenbestuur, de bestuurslaag tussen de gemeenten en het Rijk, effectiever en slanker te maken.´ Volgens de minister zal de bestuurlijke druk afnemen en zullen de kosten lager zijn als deze fusie doorgaat[1]. Daarnaast wordt beargumenteerd dat het bedrijfsleven een duidelijker aanspreekpunt heeft, er wordt ingespeeld op het reeds bestaande Europese beleid, in Brussel worden sommige provincies al samen als één geheel gezien om te kunnen concurreren met andere grotere regio’s, het zal de bestuurlijke coördinatie makkelijker maken en omdat de ruimtelijke en economische veranderingen steeds ingrijpender worden hebben provincies een grotere omvang nodig om dit goed aan te pakken [2], aldus de website van de rijksoverheid.

Een aantal argumenten snijdt echter geen hout, want volgens mij is het aanspreekpunt voor bedrijven nu al duidelijk op provinciaal niveau, inspelen op het Europese beleid is niet noodzakelijk als het goed gaat zoals het gaat. Voorts kan worden afgevraagd of de beoogde kostenbesparing daadwerkelijk gehaald gaat worden. Ook blijkt uit onderzoek dat het samenvoegen van gemeentes eerder geld kost dan het oplevert. Dit komt omdat de lasten voor het gemeentebestuur, opvallend genoeg, niet significant dalen en de totale lasten hoger liggen. [3] De vraag is nu of dit onderzoek ook kan worden doorgetrokken naar provinciaal niveau. Hieraan wil ik niet gelijk mijn vingers branden, maar het is een goede waarschuwing dat dit soort hervormingen meestal duurder uitpakken dan gepland en een spelingsruimte van 12,8 miljoen, het beoogde bedrag dat bespaard moet worden, is niet veel.

Het argument van veel tegenstanders dat hun identiteit verloren gaat lijkt mij uit de lucht gegrepen, omdat mensen hun identiteit echt niet helemaal ontlenen aan de bestuurlijke grenzen. Daarnaast is beloofd dat de huidige provincieborden zullen blijven staan en de provincienamen blijven op de kaart staan[4].

De vraag of we nu echt ‘superprovincies’ nodig hebben zal slechts blijken uit nader onderzoek, maar de doelstelling om voor mei 2015 Noord-Holland [5], Flevoland en Utrecht samen te hebben gevoegd lijkt mij onhaalbaar of onverantwoord.

 

[1] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-2013&nr=51

[2] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/noordvleugelprovincie/redenen-samenvoeging-provincies

[3] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/kabinet-rekent-zich-rijk-met-gemeentelijke-opschaling

[4] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/noordvleugelprovincie/redenen-samenvoeging-provincies

[5] http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/fusie-drie-provincies-al-in-2015.8505649.lynkx