Uitnodiging conferentie Innovation, Law and Development

Uitnodiging conferentie Innovation, Law and Development

Op 30 oktober 2015 organiseert een speciale commissie onder leiding van prof. mr. Hondius en dr. mr. M. Milo de Engelstalige conferentie ‘Innovation, Law and Development’. De conferentie zal ingaan op vragen als: Hoe moet het recht reageren op nieuwe, innovatieve ontwikkelingen en de potentiële negatieve effecten daarvan? Kan het recht zelf innovatief zijn? Hoe kan het recht innovatie stimuleren of zelfs creëren? Hoe veerkrachtig is het recht, de methodologie en de instituties in het licht van verandering?
Sprekers zullen onder anderen zijn: Anna Gerbrandy (Universiteit Utrecht), Laura Macgregor (University of Edinburgh), Peter Paul Verbeek (Universiteit Twente), Elbert de Jong (Universiteit Utrecht), Sander van Hees (Universiteit Utrecht) en Leonie Reins (Universiteit van Leuven).

Deelname aan het congres is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mevrouw Anita van de Wijngaard (a.vandewijngaard@uu.nl). Voor meer informatie over de conferentie, kunt u zich richten tot Thomas de Weers (t.deweers@uu.nl) of Tess van der Linden (t.e.vanderlinden@uu.nl).