Wissel ALV

Wissel ALV

Op 15 september aanstaande zal de Wissel ALV plaatsvinden. Hier zal het huidige bestuur van Politeia het stokje gaan overdragen aan het nieuwe bestuur. Daarnaast zal het oude bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en worden de plannen van het nieuwe bestuur gepresenteerd.

Graag zien we je op 15 september a.s. om 19.00 in de Raadzaal (Achter Sint Pieter 200), van de Universiteit Utrecht.