september 14, 2012 Politeia

De algemene ledenvergadering met aaneengesloten de bestuurswissel zal plaatsvinden op 19 september aanstaande om 19.30-22.00 uur, te Kromme Nieuwegracht 80 zaal 130. Zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt starten wij de ALV een uur later. Dit in verband met leden/alumni die na hun zware werkdag nog naar Utrecht moeten reizen. Onze beleidstukken volgen maandag per mail! Om het nieuwe bestuur welkom te heten en van het oude afscheid te nemen bent u van harte uitgenodigd om na de wissel met ons het glas te heffen tijdens de constitutieborrel in Lokaal 9 (Trans 7, te Utrecht) vanaf omstreeks 22:30. Met vriendelijke groet, Bestuur 2012-2013

september 12, 2012 Politeia

Beste leden. Op donderdag 27 september organiseert advocatenkantoor KienhuisHoving uit Enschede een bestuursrechtdag samen met studieverenigingen Frederik van der Marck uit Groningen, Politikon uit Nijmegen en Politeia uit Utrecht. Deze dag is gericht op studenten die in de laatste fase van hun bachelor studie zitten en masterstudenten. Op deze dag maak je kennis met de organisatie van KienhuisHoving en het staats- en bestuursrecht in de praktijk. Jullie krijgen deze dag dan ook onder andere een rondleiding op het kantoor van KienhuisHoving en kom je in contact komen met juristen. Naast deze rondleiding is er ook een programma waarin de kennis van het…