Raad van Advies

Raad van Advies

In 2015 is de Raad van Advies van Politeia geïnstalleerd. De Raad van Advies voorziet het bestuur van Politeia gevraagd en ongevraagd van een niet bindend advies. Daarnaast houdt de Raad van Advies toezicht op de financiën van de vereniging en draagt zij bij aan het bewaken van de continuïteit van de vereniging.

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van Politeia en bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Ernst Plambeck

Raven van de Geer

Fennette van de Kamp

Kim Pham