Verslagen

Verslagen

17 september 2014: Slotsymposium Sint Maarten

Woensdag 17 september 2014 was het dan zover, het Slotsymposium Goed bestuur op Sint Maarten, “Tussen recht en realiteit”. Dit was het sluitstuk van het onderzoek naar Goed Bestuur op Sint Maarten waar een groep van 10 studenten van Politeia aan heeft gewerkt. Tijdens dit slotsymposium hebben deze studenten kort hun onderzoek toegelicht.

Het Slotsymposium begon met een lezing van prof. Hol. Hij is hoogleraar Rechtstheorie, vice-decaan onderwijs van de faculteit REBO en tevens hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht. De lezing die hij gaf had als onderwerp “Wat is goed en wat is slecht’’, hierbij  refereerde hij aan Kamer 9 van Siena. Ook benadrukte hij hoe belangrijk het is dat studenten onderzoek doen. Nu nog een uniek project, maar misschien later wel de standaard?

Als tweede spreker kwam prof. Addink aan het woord. Hoogleraar Bestuursrecht en Goed bestuur aan de Universiteit Utrecht. Zijn lezing ging over de beginselen van “good governance’’. Tevens gaf hij al een voorzetje over wat de studenten hadden onderzocht. Hij heeft het afgelopen studiejaar  de studenten van de onderzoeksgroep intensief begeleid en is zelf ook afgereisd naar Sint Maarten.

De derde spreker was mr. Van der Woude. Hij is pas anderhalve week als docent Staatsrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor was hij onder andere decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen te Curaçao.  Hij sprak over ons staatsrechtelijk bestel. Hierbij gaf hij aan dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een compromis inhoudt en sprak voornamelijk over deugdelijkheid van het bestuur uit art. 43 Statuut.

Helaas kon niet iedereen van de onderzoeksgroep aanwezig zijn. Zo studeert Mariëtte van der Tol tegenwoordig in Amerika en had Matthijs andere verplichtingen in Den Haag.

Als eerste van de onderzoeksgroep mocht ik, Leonie Konijn, aftrappen. Ik heb kort mijn onderzoeksonderwerp weergegeven. Dit onderwerp was het Statuut en good governance.  Zo heb ik mijn conclusies en aanbevelingen uitgelegd. Daarna sprak Marjolein Schuurman. Zij presenteerde hoe zij het afgelopen studiejaar onderzoek had gedaan naar een Caribische Awb. Bij de volgende groep had ieder een beginsel van good governance uitgewerkt. Zo had Marjet van Bezooijen het over ”effectiviteit”, Lisette van Grootveld het over “transparantie” en Joost Rendering over “integriteit”. Het onderzoek van Javier Crijnen ging over verantwoording afleggen aan de Rekenkamer. Als laatste kwamen Narda Kooij en Lot Wagemakers aan het woord.  Zij spraken over de relatie met het EU recht. Narda sprak over hoe het EU recht doorwerkt in Sint Maarten, en Lot over het aanbestedingsrecht.

Het Slotsymposium eindigde met het aanbieden van het boek “Tussen recht en realiteit” aan de gevolmachtigde minister van Sint Maarten, Mathias Voges. Hij was zeer tevreden met het onderzoek van de onderzoeksgroep  en ging de aanbevelingen zeker doorspelen op Sint Maarten.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en medewerking aan het mogelijk maken van het Slotsymposium Sint Maarten en vooral aan het mede mogelijk maken van ons boek ”Tussen recht en realiteit”. Dit zal binnenkort verkrijgbaar zijn via http://www.wolfpublishers.com

Leonie Konijn

Foto’s van het symposium zijn te vinden op de Facebookpagina van Politeia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.719756874759491.1073741833.145473365521181&type=3.