Kascontrolecommissie

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie, kortweg Kasco, controleert ieder jaar minstens twee keer de volledige financiële administratie en presenteert vervolgens een adviesrapport aan het bestuur en de leden bij de Algemene Ledenvergadering. Dit collegejaar bestaat de Kascontrolecommissie uit:

  • Chris Adriaansz (oud-fiscus)