Lezing door Eugene Holiday, Gouverneur van Sint Maarten

Lezing door Eugene Holiday, Gouverneur van Sint Maarten

Eugene Holiday, de eerste gouverneur van Sint Maarten sinds 10 oktober 2012
Eugene Holiday, de eerste gouverneur van Sint Maarten sinds 10 oktober 2012
[important]Indien u de lezing wilt teruglezen dan is dat mogelijk, hier bijgevoegd het officiële document van de lezing: Lecture Good Governance Utrecht february 18 2013-final[/important]Op 18 februari 2013 zal Eugene B. Holiday, Gouverneur van Sint Maarten, een lezing geven in de Raadzaal van ASP200 van 15.30 tot 17.00 uur over Sint Maarten onder de titel “Governance: Nature, Challenges and Importance”. De lezing zal in het Engels worden gehouden. Daarin zal de Gouverneur ingaan op aspecten van goed bestuur in Sint Maarten, op de uitdagingen daarbij en op de bevoegdheden die hem ter beschikking staan. Hoe breng je goed bestuur in de praktijk in een jong land? Is het begrip goed bestuur te meten en te definiëren? En wat kan de Gouverneur voor bijdrage leveren aan de totstandkoming van goed bestuur? Allemaal vragen die aan de orde zullen komen tijdens deze lezing.

Tussen 1954 en 2010 was Sint Maarten onderdeel van de Nederlandse Antillen. Na de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 is Sint Maarten een autonoom land geworden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat Sint Maarten sindsdien volledig zelfstandig zijn eigen aangelegenheden behartigt met uitzondering van een limitatief aantal aangelegenheden die op Koninkrijksniveau geregeld zijn, zoals defensie,  buitenlandse betrekkingen en het Nederlanderschap, die door het Koninkrijk worden behartigd. Als land binnen het Koninkrijk heeft Sint Maarten ook een eigen Gouverneur.

Als Landsorgaan vertegenwoordigt de Gouverneur de Koningin der Nederlanden, Koningin Beatrix, op Sint Maarten en is daarmee hoofd van de regering van Sint Maarten.  Als hoofd van de regering is de Gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. De Gouverneur vormt samen met de ministers de regering van Sint Maarten en oefent als zodanig de uitvoerende macht uit.

Als Koninkrijksorgaan vertegenwoordigt de Gouverneur de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. De Gouverneur is in deze hoedanigheid verantwoording verschuldigd aan de regering van het Koninkrijk. De Gouverneur is derhalve bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, namens de Koninkrijksregering op te treden. Als koninkrijksorgaan waakt de Gouverneur voor wat betreft Sint Maarten over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan.

Meer informatie over de Gouverneur en zijn taken: http://www.kabgsxm.com/

Voor deze lezing zijn enkele prominente genodigde, waaronder het ministerie van binnenlandse zaken de gevolmachtigde ministers van Curacao, Sint Maarten en Aruba en diens staatsraden. Na de lezing is er van 17:00 tot 18:00 een afsluitende borrel waar er met alle aanwezigen gesproken kan worden.

Wij kunnen u dan ook met klem aanraden aanwezig te zijn.

Wanneer: Maandag 18 februari van 15:30 tot 17:00; vanaf 17:00 een afsluitende borrel
Locatie: Raadzaal van Achter SInt Pieter 200

Aanmelden is niet meer mogelijk.