Lezing lobbykantoor Public Matters

Lezing lobbykantoor Public Matters

Lobbyisten oefenen een grote invloed uit op de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel. Industrieën zoals de wapenhandel, de tabaksindustrie en de frisdrankindustrie hebben een grote lobby. Dit is vaak de heersende gedachte, waarbij lobbyen een negatieve bijklank heeft.
Dient er meer openheid over lobbyen te zijn? Zou lobbyen constitutioneel verankerd moeten worden? Beantwoordt het Europese transparantieregister in voldoende mate aan het vereiste van de publieke controle op lobbyisten? Peter van Keulen, senior adviseur en director van lobbykantoor Public Matters zal aan de hand van stellingen spreken over lobbyen.

De lezing vindt plaats op dinsdag 15 december a.s. om 17.15 uur in de Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht. Je kunt je hier aan melden.