Lezingencarrousel

Lezingencarrousel

Op woensdag 15 juni a.s. organiseert Politeia een lezingencarrousel ter afsluiting van het studiejaar. Vanaf 16.00 uur zullen er diverse sprekers een pitch houden over het onderzoek dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. Onder andere Janneke Gerards, Hilke Grootelaar, Wouter Zorg en Herman Kasper Gilissen gaan spreken over hun bevindingen. Daarnaast zullen er een aantal masterstudenten aan het woord komen om over hun scriptie te vertellen.

Na afloop zal er een ledenborrel plaatsvinden waar het nieuwe kandidaatsbestuur gepresenteerd zal gaan worden. Uiteraard is het eerste drankje van Politeia.

Wil jij bij de laatste activiteit van dit studiejaar van Politeia zijn of ben je benieuwd naar het kandidaatsbestuur van 2016-2017? Meld je dan hier aan.

Graag tot 15 juni!