Module Aanbestedingsrecht

Module Aanbestedingsrecht

Voor wie wat extra diepgang zoekt, opgelet! Vanaf 14 november gaat bij Politeia de Module Aanbestedingsrecht van start. Voor de niet-kenner biedt het de gelegenheid om wat kennis te vergaren op het terrein van dit mooie rechtsgebied.

De module aanbestedingsrecht begint volgende maand en heeft de volgende opbouw qua colleges.

(1) AKD (Rotterdam), 14 november, 15.00 uur (kantoorbezoek met kantoorborrel). Inleiding, omschrijving rechtsbeginselen, aard rechtsgebied, rechtsbronnen en toepassingsbereik/werkingssfeer regime.

(2) De Brauw (Amsterdam), 21 november, 10.00 uur (kantoorbezoek met kantoorborrel). Procedurele aspecten: Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, inschrijvingstermijnen, aanbestedingsstukken, beoordelingscriteria enz.

 (3) Loyens & Loeff (Rotterdam), 28 november, 10.00 uur (kantoorbezoek). Procedurele aspecten: tussentijds wijzigen van opdrachten en aanbestedingsplicht van verschillende zorginstellingen.

(4) Rozemond Advocaten (Amsterdam), 12 december, 10.00 uur, Achter Sint Pieter (onder voorbehoud). Bouwrecht/gebiedsontwikkeling: reiswijzer en de arresten Auroux en Müller.

(5) Houthoff Buruma (Rotterdam), 9 januari, 10.00 uur, Achter Sint Pieter. Gebiedsontwikkeling: Gelijke behandeling bij gronduitgifte en aanbestedingsplichten buiten de Aanbestedingswet.

(6) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Den Haag), 16 januari, 15.30 (kantoorbezoek met kantoorborrel). Rechtsbescherming/procesrecht: soorten rechtsmiddelen, rechtsvorderingen, kort geding en bodemprocedures. Aandacht voor Alcateltermijn en Grossman verweer.

Colleges duren gemiddeld twee uur. Men ontvangt bij voldoende aanwezigheid en inzet een certificaat van deelname. Er geldt daarmee in beginsel een aanwezigheidsplicht voor alle bijeenkomsten. Ook is enige zelfstudie voorafgaand aan de colleges aanbevolen. Materialen worden digitaal (via de mail) beschikbaar gesteld. De stof wordt niet getentamineerd en de module levert je verder geen ECTS op. Wel moet je lid zijn van Politeia. Kortom, een leerzaam uitstapje voor de SBR-student!

Interesse? Meld je dan vóór 3 november aan via activiteiten@studieverenigingpoliteia.nl met je CV in de bijlage. Je hoort 4 november of je kunt meedoen.

Vragen? Neem gerust contact op met de Paulina Blom, coördinator Module

Aanbestedingsrecht via 06-23399096 of mail naar bovengenoemd e-mailadres.