Statig blog 5: Hulde aan de voorzitter

Statig blog 5: Hulde aan de voorzitter

Door: Joost Mimpen

Sinds eind september 2012 is Anouchka van Miltenburg (VVD) de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij nam de voorzittershamer over van Gerdi Verbeet, die gedurende elf jaar een gedegen voorzitter was.

Een klein half jaar na haar aantreden zijn meer en meer negatieve geluiden over van Miltenburg hoorbaar. [more…]Het zou haar ontbreken aan de kwaliteiten om debatten overzichtelijk te laten verlopen, iets waar men gedurende het tijdperk Verbeet gewend aan was geraakt. Donderdag 25 april bereikte de kritiek op van Miltenburg het dieptepunt. Tijdens een ordedebat over de kwestie rondom uitkerings- en toeslagfraude door Bulgaren was onduidelijk of er een meerderheid was voor een apart debat waarin de voor het dossier verantwoordelijke staatssecretaris Frans Weekers (VVD) uitleg zou moeten geven. Toen van Miltenburg na veel heen en weer vragen de knoop doorhakte, verweet Buma (CDA) van Miltenburg ‘het debat te sturen’, waarmee Buma suggereerde dat van Miltenburg eigen partijbelangen boven haar objectiviteit als Kamervoorzitter zou laten prevaleren. Deze onterechte opmerking van Buma, die je gerust als een persoonlijke aanval op de integriteit van van Miltenburg mag kwalificeren, leidde de aandacht af van het onderwerp en kwetste van Miltenburg dusdanig dat zij schorste om weer bij zinnen te komen.

Voordeel was dat de onduidelijkheid over een apart debat na de schorsing opgelost was. Desondanks tonen deze en eerder onaangename situaties aan wat het belang is van een goede voorzitter voor een gestroomlijnd verloop van de debatten in de Tweede Kamer. Ik ben sterk van mening dat van Miltenburg de juiste persoon voor het voorzitterschap is. Ze heeft kennis van zaken en charisma, verdient de kans om zich te ontplooien tot een voorzitter zoals Verbeet dat was met al haar ervaring. Sinds haar aantreden is de taak van voorzitter er ten slotte ook niet makkelijker op geworden in de vaagheid van een politiek versplinterd landschap. Wat haar dan ook weer origineel maakt is bijvoorbeeld haar voorstel om de veelheid en diversiteit aan debatten voor de toeschouwers, op de publieke tribune en thuis, te verduidelijken door via schermen en second screen moties inhoudelijke punten weer te geven tijdens de debatten. Hierdoor krijg je als volger de gelegenheid om echt te volgen waar het debat over gaat. Een kans voor van Miltenburg om haar stempel op het voorzitterschap te drukken. En dat ook nog eens ten faveure van hen om wie al die debatten gaan: de burgers, die gewoon goed en transparant bestuur willen. Hulde aan de voorzitter.