Statig blog 9: Studentparlement

Statig blog 9: Studentparlement

Door: Lucas Brouwers

Na ruim acht maanden voorbereiden was vrijdag 31 mei dan eindelijk de plenaire vergadering van het studentenparlement. Acht universiteiten met elk één fractie, die door loting een politieke kleur toegewezen hebben gekregen. Dus zo ging de fractie van de Universiteit Utrecht op pad als de VPU, de Vrijheidspartij Utrecht. Maandenlang hebben we, Anne, Merel, Sabriye, Jan Jaap, Lionel, Matthijs Roderick en ikzelf, hard gewerkt om de populistische toon van de PVV meester te worden, maar ook om inhoudelijk alles van het wetsvoorstel af te weten. [more…]

Het wetsvoorstel bevordering functioneren kiesstelsel Tweede Kamer had drie onderwerpen. 1) Het inbouwen van een afkoelingsperiode en motivatieplicht voor de Tweede Kamer ontbonden wordt na de val van een kabinet, 2) het invoeren van een kiesdrempel van 5%, en 3) het verlagen van de voorkeursdrempel voor Tweede Kamerverkiezingen naar 12,5%.

Na een schriftelijke ronde met een antwoord daarop door de regering bestaande uit Voermans, Bovend’Eert en Geurink was op 31 mei dus de plenaire vergadering in de Tweede Kamer. Bij binnenkomst, we waren er als eerste, werden de naambordjes uitgedeeld en werden de binnenkomende fracties begroet. Hier werden al de contacten gelegd, de laatste veranderingen uitgewisseld en vooruitgekeken op de grote dag. Na het nodige gelobby, konden we dan echt de Kamer in. Onder voorzitterschap van Ronald van Raak(SP) werd er de hele dag stevig gedebatteerd.

De VPU ging voorop in de strijd met andere oppositiepartijen, SNV(SP, Nijmegen) GroenZuid (GroenLinks, Maastricht) en VG(SGP, VU), die snel volgden. Ook de coalitiepartijen hadden duidelijk hun vraagtekens bij het wetsvoorstel, maar zijn uiteindelijk tot een compromis gekomen. De kiesdrempel werd 2% die omzeild kon worden door via een lijstverbinding samen de kiesdrempel te halen. Het gedeelte van Kamerontbinding ging er voorlopig uit en zou terugkomen in het Reglement van Orde Tweede Kamer. De voorkeursdrempel werd verlaagd naar 12,5%.

Met Lionel, Anne en Jan Jaap die aan het lobbyen waren, Sabriye die alles bijhield wat er gezegd werd, Roderick als manusje van alles en Matthijs en Merel die gingen interrumperen heeft de fractie er alles aan gedaan om de Thorbecke penning binnen te slepen. Helaas is dat net niet gelukt. De uiteindelijke winnaars waren GroenZuid, de Groenlinks fractie uit Maastricht. Naar de geluiden van de jurytafel te horen waren wij onofficieel tweede geworden en kregen Merel en ik nog wel een vermelding voor het goede debatteren. Al met al een geslaagde dag die helaas niet de bekroning kreeg waar we op gehoopt hadden.

We kijken terug op een lang proces waarin wij de meest actieve fractie zijn geweest binnen het studentenparlement. We hebben de kiesraad bezocht, hebben een debattraining gedaan en ook een lobbytraining, hebben een borrel georganiseerd voor het hele studentenparlement en zijn zelfs bij Hero Brinkman op de koffie geweest. We zijn twee keer naar Nijmegen afgereisd, hebben in Utrecht vergaderd met Rotterdam en Maastricht en zijn zelfs last-minute nog even naar Amsterdam gegaan voor allerlei overleggen.

Bij deze wil ik de begeleiders Remco Nehmelman, Paulien De Morree en Jan Willem van Rossem bedanken voor hun goede begeleiding en ondersteuning tijdens het proces. Ook gaat er dank uit naar Hero Brinkman, Henk Kummeling, Tom Booms en UUMUN die tijd hebben vrij gemaakt om met ons te praten, te debatteren en te lobbyen. Ten slotte gaat mijn dank uit naar de fractie die er alles aan gedaan heeft om deze acht maanden een succes te maken, iets wat meer dan gelukt is.