Symposium SBR

Symposium SBR

Op 18 november zal er een symposium worden gehouden van het Instituut Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie ter ere van het elfde lustrum. Om onder andere dit elfde lustrum te vieren is er een jubileumbundel samengesteld. Hierin zijn 17 bijdragen opgenomen en aan deze bundel is een symposium gekoppeld, met het thema ‘De rechter onder vuur’. Op het symposium zullen de volgende vier gastsprekers optreden: mw. Prof. mr. G.T.J.M. Jurgens, mr. P.B.C.D.F. van Sasse van ysselt, prof. mr. R.J.B. Schutgens, en prof. mr. R. de Lange. Dagvoorzitter is mr. drs. D.A. Verburg. De gastsprekers reflecteren op de bijdragen van de bundel en er is ruimte voor discussie met de aanwezigen. Het symposium wordt inhoudelijk afgesloten met een debat tussen onze SBR-Masterstudenten in een ‘lagerhuis-setting’. Hierbij wordt aan de hand van een – door de dagvoorzitter geformuleerde – stelling gedebatteerd over het thema van de bundel. Wij hechten er veel waarde aan om u als SBR-Masterstudent bij het symposium te betrekken. Het symposium biedt een unieke kans om nader kennis te maken met (het onderzoek van) de SBR-vakgroep. Verder kan het symposium u ideeën geven voor uw eigen onderzoek, zoals uiteindelijk voor uw masterscriptie.

Het zal plaatsvinden van 13.30 tot 17.00. Na afloop zal er nog een borrel zijn tot 19.00. De locatie is Mammoni, Mariaplaats 14, te Utrecht.  Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je daarom uiterlijk donderdag 3 november aan via symposiumSBR@uu.nl. Tevens kun je aangeven of je deel wilt nemen aan het debat.

We hopen u op 18 november 2016 te mogen verwelkomen.