Wijziging aanvangstijden wissel av & constitutieborrel

Wijziging aanvangstijden wissel av & constitutieborrel

De algemene ledenvergadering met aaneengesloten de bestuurswissel zal plaatsvinden op 19 september aanstaande om 19.30-22.00 uur, te Kromme Nieuwegracht 80 zaal 130. Zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt starten wij de ALV een uur later. Dit in verband met leden/alumni die na hun zware werkdag nog naar Utrecht moeten reizen. Onze beleidstukken volgen maandag per mail!

Om het nieuwe bestuur welkom te heten en van het oude afscheid te nemen bent u van harte uitgenodigd om na de wissel met ons het glas te heffen tijdens de constitutieborrel in Lokaal 9 (Trans 7, te Utrecht) vanaf omstreeks 22:30.

Met vriendelijke groet,
Bestuur 2012-2013