Wissel ALV

Wissel ALV

Op 10 september a.s. vindt de Wissel ALV plaats waarbij het huidige bestuur van Politeia het stokje zal gaan overdragen aan het nieuwe bestuur. Daarnaast zal het oude bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en worden de plannen van het nieuwe bestuur gepresenteerd. Graag zien we je op 10 september 2015 om 18.30 uur in de Raadzaal (Achter Sint Pieter) van de Universiteit Utrecht.