Staatsrechtconferentie 2020 – Call for essays

Staatsrechtconferentie 2020 – Call for essays

In december dit jaar organiseert de Universiteit Utrecht de jaarlijkse Staatsrechtconferentie. Dit jaar is het thema voor de conferentie ‘Staatsrecht in de datasamenleving’. De datasamenleving wordt gedreven door digitale technologieën en de inzet van algoritmen, die allemaal gebruik maken van grootschalige analyses van fysieke en digitale gegevens. In algemene zin staat de datasamenleving ook voor een samenleving waarin informatie centraal staat en waarin er sprake is van een groot aanbod van en een gemakkelijke toegang tot informatie. Tijdens de Staatsrechtconferentie zal worden stilgestaan bij de vraag hoe het staatsrecht en de datasamenleving zich tot elkaar (moeten) verhouden. 

De Utrechtse sectie Staatsrecht nodigt eenieder uit een essay te schrijven voor een van de panels van de Staatsrechtconferentie. Stuur daarvoor voor 13 juli a.s. een abstract naar staatsrechtconferentie2020@uu.nl.

De auteurs van de geselecteerde abstracts zullen worden gevraagd hun abstract uit te werken in een essay en dat tijdens de staatsrechtconferentie te presenteren. Per panel is er ruimte voor één essay. Daarbij zijn ook bijdragen vanuit niet-juridische disciplines zeer welkom.   

De panels zijn: 

  1. Post-truth politics en nepnieuws
  2. Data en algoritmen in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en handhaving 
  3. Crises in de datasamenleving
  4. Inlichtingendiensten en cyberdreigingen

Meer informatie over de call for essays vind je hier!