Future tempore XXXIIe bestuur

Future tempore XXXIIe bestuur

Hedendag presenteren wij vol trots het future tempore Bestuur XXXII, oftewel het 32e kandidaatsbestuur der Studievereniging Politeia:

Lars Frietman – Praeses
Hilde Leijenhorst – Vice-praeses
Enzo van Exter – ab Actis
Lisanne Meijerhof – Commissaris Externe
Esther Talal – Fiscus

We wensen jullie een prachtig bestuursjaar toe! Veel succes!