Vacature bestuursleden 2018-2019

Vacature bestuursleden 2018-2019

Vacature bestuur 2018 – 2019
Hoewel het huidige collegejaar wellicht nog wel even lijkt te duren, komt het nieuwe collegejaar toch steeds dichterbij. Dit betekent dat Politeia op zoek is naar vijf talenten die de vereniging volgend studiejaar gaan besturen!
Een bestuursfunctie binnen Politeia is parttime en duurt een jaar. Als bestuurder van Politeia krijg je de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen naast je studie, verantwoordelijkheid te nemen in een professionele context en contacten met mensen uit de praktijk te leggen. Dit alles krijgt vorm binnen onze gezellige en hechte studievereniging voor staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. Uiteraard staat er een bestuursbeurs voor al het harde werk tegenover. Het bestuur kent de volgende vijf posities:

Praeses
De Praeses is het gezicht van Politeia. Je vertegenwoordigt de vereniging zowel intern als extern. Je bent (samen met de andere bestuursleden) verantwoordelijk voor het uitzetten en uitdragen van de grote lijnen waarlangs Politeia zich zal ontwikkelen. Daarnaast creëer en onderhoud je een sfeer waarbinnen leden van het bestuur en de commissies van Politeia optimaal kunnen functioneren. Concrete taken zijn het onderhouden van contacten met de Universiteit, de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en andere studieverenigingen, het voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en het houden van een overzicht over de activiteiten van Politeia. Daarnaast ben je samen met de Commissaris Extern verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren en het leggen van contacten met nieuwe sponsoren.

ab Actis
De ab Actis is het aanspreekpunt binnen de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van alle correspondentie, voor de promotie van Politeia en voor de sociale activiteiten. Concrete taken zijn onder andere het bijhouden van het ledenbestand, het versturen van de ledenmails, het versturen van uitnodigingen voor nieuwe leden, het notuleren bij vergaderingen en het bijhouden van de aanmeldingen voor alle activiteiten. Daarnaast ben je als voorzitter van de Promotiecommissie verantwoordelijk voor de promotie van Politeia en haar activiteiten.

Fiscus
De Fiscus is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Concrete taken zijn het opstellen en bijhouden van de begroting, het verrichten van betalingen en het beheren van de financiële administratie van de vereniging. Daarnaast ben je als voorzitter van de Studiereiscommissie verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis.

Commissaris Extern(e)
De Commissaris Extern(e) is het aanspreekpunt voor externe partijen. Je bent verantwoordelijk voor het sponsorbeleid van Politeia en de organisatie van kantoorbezoeken en andere activiteiten in samenwerking met sponsoren. Concrete taken zijn het onderhouden van de contacten met bestaande sponsoren en het leggen van contacten met nieuwe sponsoren, het opstellen van de sponsorbrochure en het opstellen van de sponsorcontracten. Daarnaast ben je als voorzitter van de Statig-commissie en hoofdredacteur van de Statig verantwoordelijk voor het ledenblad.

Vice-Praeses
De Vice-Praeses is de rechterhand van de Praeses. Je bent verantwoordelijk voor alle inhoudelijke activiteiten van Politeia en in samenwerking met de Praeses voor de vertegenwoordiging van het bestuur. Concrete taken zijn het opzetten van inhoudelijke activiteiten, het geven van leiding aan de Inhoudelijke Activiteitencommissie en het vervangen van de Praeses bij afwezigheid van laatstgenoemde.

Wil jij volgend jaar onderdeel uitmaken van het bestuur van Politeia? Stuur dan uiterlijk 18 mei een e-mail met motivatiebrief en cv naar bestuur@studieverenigingpoliteia.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie bestuur Politeia’. Wij vragen je om aan te geven naar welke functies jouw voorkeur uitgaat (eerste en tweede keus). Mocht je vragen hebben, aarzel niet om deze naar bestuur@studieverenigingpoliteia.nl te zenden. Gesprekken vinden plaats in week 20, 21 en 22!

We zien je aanmelding graag tegemoet!